• Nowość 1
  • Nowość 2
  • Simple Item 3
  • 1
  • 2
  • 3

Inwestycja finansowana ze środków: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Numer i nazwa osi priorytetowej: 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie  innowacyjności gospodarki"

Numer i nazwa działania: 8.4. "Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili""

Nazwa projektu: ”Budowa sieci światłowodowej FTTH w Grabownicy Starzeńskiej i radiowej szerokopasmowej w Lalinie"

Celem projektu jest zbudowanie dedykowanej infrastruktury telekomunikacyjnej pomiędzy najbliższym i najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu, a użytkownikiem końcowym w celu stworzenia możliwości bezpośredniego dostarczenia użytkownikowi końcowemu usługi przyłączenia do sieci i zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, w szczególności dla grupy osób w wysokim stopniu zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Usługa ta zostanie zapewniona na terenie miejscowości Grabownica Starzeńska oraz Lalina.